Hoe wordt uw organisatie CO₂-neutraal: 7 stappen

Hoe wordt uw organisatie CO₂-neutraal: 7 stappen

1. Maak een emissie-inventaris

  • Begin met het in kaart brengen van alle CO₂-uitstoot binnen uw organisatie. Dit omvat energiegebruik, transport, en productieprocessen. Een duidelijke inventaris helpt bij het identificeren van de grootste uitstootbronnen en het bepalen van prioriteiten voor reductie. De calculator van Greencarbon kan hierbij helpen en gebruikt de waarden van vervuiling per liter of kilometer zoals die zijn bepaald door de overheid.

2. Stel reductiedoelstellingen

  • Bepaal concrete en haalbare doelen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld, streef naar een jaarlijkse reductie van 10% in energieverbruik. Zorg ervoor dat deze doelen meetbaar en tijdgebonden zijn, zodat de voortgang goed gemonitord kan worden. Een dashboard kan hierbij helpen waarop de doelen en de progressie worden getoond.

3. Verhoog energie-efficiëntie

  • Investeer in energiebesparende maatregelen zoals LED verlichting, energiezuinige apparaten en verbeterde isolatie. Energie-audits kunnen helpen om inefficiënties op te sporen en te verhelpen. Dit vermindert niet alleen de CO₂-uitstoot, maar bespaart ook op energiekosten.

4. Gebruik hernieuwbare energie

  • Schakel over naar duurzame energiebronnen zoals zonne- of windenergie. Overweeg het installeren van zonnepanelen op het dak van uw kantoor of het inkopen van groene stroom via uw energieleverancier. Dit kan een significante vermindering van uw CO₂-uitstoot opleveren. Als organisatie kunt u eventueel ook stroom verkregen uit zonnepanelen delen met uw medewerkers. In principe kan dit dan een beloning in natura zijn.

5. Compenseer onvermijdelijke emissies

  • Voor de CO₂-uitstoot die niet direct verminderd kan worden, investeer in CO₂-verwijderprojecten. Dit kunnen projecten de aankoop van CO₂-verwijdercertificaten via betrouwbare partners zoals Greencarbon. 

6. Educatie en betrokkenheid van medewerkers

  • Betrek uw medewerkers bij duurzaamheidsinitiatieven en bied educatie over het belang van CO₂-reductie. Moedig duurzaam gedrag aan, zoals carpoolen, het gebruik van openbaar vervoer en het verminderen van afval. Een goed geïnformeerd team kan een grote bijdrage leveren aan de CO₂-neutrale doelen van de organisatie. In grotere organisatie is vaak een Sustainability Officer aangewezen om de duurzaamheidsdoelen (SDG's) te behalen.

7. Maak verantwoorde duurzaamheidsclaims

  • Communiceer uw inspanningen en resultaten op een transparante manier. Gebruik geen misleidende claims of greenwashing-praktijken. Claims moeten gebaseerd zijn op feiten en geverifieerde data. Vermijd uitspraken zoals "100% CO₂-neutraal" zonder gedegen bewijs en onafhankelijke verificatie.
  • De ACM (Autoriteit Consument & Markten) heeft duidelijke regels en voorschriften. Indien uw CO₂-uitstoot zorgvuldig berekend is, deze compenseert is met een gecertifieerd CO₂-verwijderproject, waarbij volledige transparantie is over de transactie; dan kunt u vermelden dat uw organisatie CO₂-neutraal is voor de periode waarover u de berekening en compensatie heeft gedaan. Wees hierbij concreet en feitelijk.   
  • Meer informatie van de ACM:  Consumenten-vinden-claims-over-co2-compensatie-onduidelijk

Resultaat:

Door deze stappen te volgen, zet uw organisatie een grote stap richting CO₂-neutraliteit en draagt bij aan een duurzamere toekomst. Greencarbon helpt organisaties met inzicht in en begeleiding bij dit proces.

Terug naar blog