Algemene voorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door greencarbon b.v. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar greencarbon b.v.. greencarbon b.v. biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels die hierin worden vermeld en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of geen diensten gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor om de Service aan wie dan ook om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en betrokken kan zijn bij (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling alleen volgens ons Restitutiebeleid zoals beschreven op de 'Veelgestelde vragen' pagina. We hebben alle mogelijke moeite gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat het computerscherm van uw monitor elke kleur nauwkeurig weergeeft. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijsstelling van producten zijn onderhevig aan wijziging op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor elk product of elke dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden. Wij staan niet garant voor de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE Wij behouden ons het recht voor om een ​​bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de aankooplimieten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we noch toezicht houden, noch controle hebben, noch input hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Het gebruik door u van de optionele tools die worden aangeboden via de site is volledig voor uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe provider(s). We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en we staan ​​niet garant en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die verband houden met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN Indien wij daarom verzoeken, stuurt u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'reacties'), u stemt ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, op elk moment, zonder beperking, reacties die u aan ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor enige opmerkingen; of (3) om te reageren op enige opmerkingen. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enige manier van invloed zou kunnen zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update- of verversingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen om handelingen te verrichten of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruik, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te pharmen, voorwendsel, spinnen, crawlen of te schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te omzeilen of te verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden gebruikswijzen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zijn greencarbon b.v., onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk voor enige letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of een product dat is aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate zoals toegestaan ​​door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING U stemt ermee in om greencarbon b.v. en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij door verwijzing inlijsten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden in leven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Services, of wanneer u onze site niet langer gebruikt. Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan, een bepaling of voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzegd worden.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST Het falen van ons om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site worden geplaatst of met betrekking tot de Service vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Enige onduidelijkheid bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Nederlandse burgerlijk wetboek.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd naar ons op info@greencarbon.nl.

CO₂ neutraal worden?

Wij helpen je graag om CO₂ neutraal te worden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een CO₂ berekening of CO₂ compensatie voorstel.