ONCRA's Carbon Removal Market & Policy summit: Funding the Future

ONCRA's Carbon Removal Market & Policy summit: Funding the Future

Event in Amsterdam op 26 Juni 2024:

Op 26 juni organiseert Climate Cleanup haar eerste Oncra markt- en beleidsdag. Hier komen partijen bij elkaar om kennis te maken, ervaringen te delen en inspiratie op te doen met het oog op het samen realiseren van positieve klimaatimpact door het vastleggen van CO₂. Is uw bedrijf of overheidsorgaan geïnteresseerd in het helpen realiseren van op natuur gebaseerde koolstofvastlegging? Dan nodigt ONCRA u van harte uit om deel te nemen aan deze dag.

https://climatecleanup.org/funding-the-future-summit/

CO₂-vastlegging (Carbon Dioxide Removal of CDR) is naast emissiereductie van cruciaal belang om klimaatverandering aan te pakken. Het gaat om het uit de atmosfeer verwijderen en langdurig vastleggen van (koolstof uit) CO₂, wat volgens het IPCC nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Greencarbon is partner van ONCRA en participeert op de dag als Masterclass Moderator. 

Terug naar blog