Wat betekent de rapportageplicht mobiliteit voor mijn organisatie

Organisaties met meer dan 100 medewerkers moeten vanaf 1 juli 2024 al hun "werkgebonden personenmobiliteit" (WPM) rapporteren. Iedereen mag nu al vrijwillig gegevens indienen, ook met minder dan 100 werknemers. We krijgen hiermee inzicht in CO2-uitstoot. Daarmee kunnen we samen de negatieve klimaateffecten van het personenverkeer terugdringen.

Wat rapporteren?

De rapportage omvat alle kilometers:

  • die werknemers in een kalenderjaar afleggen, voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten
  • per type vervoer, dus in auto's met verschillende brandstoffen, op motoren en bromfietsen, fietsend en lopend, en met openbaar vervoer

Het gaat om het totaal van zakelijk verkeer (lease en/of eigen wagenpark, mobiliteitsdiensten, declaraties) en woon-werkverkeer. Voor veel organisaties een is dit al een behoorlijke administratieve puzzel. Wij helpen je om voor jouw organisatie de uitstoot van CO2 te berekenen op alle aspecten van de organisatie. 

Van inzicht naar norm

Als het uitstootplafond wordt overschreden dan krijgen
werkgevers een maximale CO2-uitstoot limiet opgelegd.
– Handreiking gegevensverzameling WPM

Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Er zijn ongeveer 8.000 werkgevers met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werkt daar ruim 60 procent van alle werknemers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat die werkgevers een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk en zakelijke verkeer te verminderen, en schoner te maken.

Nu al CO2-neutraal worden

Voor veel organisaties is het nog moeilijk om de uitstoot van broeikasgassen tot 0 te reduceren. Daarom kiezen zij om CO2-uitstoot te compenseren met carbon credits om nu al CO2-neutraal te worden. 

Lees verder hoe je de CO2-emissies kunt compenseren.  

CO₂ neutraal worden?

Wij helpen je graag om CO₂ neutraal te worden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een CO₂ berekening of CO₂ compensatie voorstel.