Wat zijn carbon credits?

De eenheid "carbon credit" staat voor duizend kilo CO₂ (koolstofdioxide) waarvan we de uitstoot verwijderen of voorkomen. De credits worden uitgegeven aan "CO₂ projecten" die de uitstoot verwijderen, door certificerende instanties als ONCRA, Gold Standard of Verra/VCS. Bedrijven die credits kopen ondersteunen de groene projecten, en compenseren zo hun eigen uitstoot.

Soorten credits

Projecten kunnen op meerdere manieren bijdragen aan een beter milieu, om carbon credits te verdienen. Er zijn twee soorten credits:

  1. Carbon Removal Credits zijn goed voor de verwijdering van één ton koolstofdioxide (CO₂) uit de atmosfeer. Wij bieden (her)bebossingsprojecten aan waarbij bomen koolstof opslaan in hun wortels of projecten waarbij CO2 wordt opgeslagen in zee.
  2. Certified Emission Reduction units vertegenwoordigen één ton CO₂ waarvan is voorkomen dat deze in de atmosfeer wordt uitgestoten. Dit zijn projecten gebaseerd op wind- & zonne-energie en waterkracht.

Niet alléén CO₂-uitstoot

Projecten kunnen méér doen dan voorkomen of verwijderen van CO₂-uitstoot. Door verschillende duurzaamheids-doelstellingen na te streven, wordt een nóg grotere bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling. Specifieke doelstellingen dragen bij aan het milieu, bijvoorbeeld het vergroten van de biodiversiteit. ook kan een project bijdragen aan het welzijn van de lokale community met werkgelegenheid, energie of water. Een project kan dus meer waarde toevoegen én CO₂-uitstoot helpen compenseren.

Compenseer uw CO₂-uitstoot via een van onze CO₂ Projecten.

 

CO₂ neutraal worden?

Wij helpen je graag om CO₂ neutraal te worden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een CO₂ berekening of CO₂ compensatie voorstel.